Đông Hương

Lới Cám Ơn Đầu Năm

đầu năm gửi một giòng thơ


cho tình- cho bạn- cho mơ tôi hồng


khi nhìn cánh én sang sông


trong nguyên mộng ấy tôi trồng yêu thương


*


sáng mồng một tết Âu Phương


hồn tôi chuyển biến, rong đường thơ qua


đâu xưa phố ấm- nguyệt hà


môi hoa chưa hé, nhụy là hương tâm


*


đầu năm, chuyện với tâm hồn


nghe tim thủ thỉ : cánh buồn xa bay


tâm tư mở cửa cho ngày


bước vào cổ tích một lời tri âm


*


tôi vui dù mắt âm thầm


tôi cười dù chỉ sóng ngầm triều tim


lạnh ngoài- sâu vẫn ấm êm


cám ơn lục bát Người len vào đời
đông hương


 


 

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 27 tháng 1 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Lới Cám Ơn Đầu Năm"