Thiên Thần Mũ Nâu

Xuân Nầy Con Lại Không Về


Xuân này con lại không về
Nửa vòng trái đất sơn khê dặm ngàn
Từ  ngày dấn bước đi hoang
Hàng năm cứ độ mai vàng nở hoa
Tim con đau đáu nhớ nhà
Nhìn đàn chim én hôm qua khóc thầm
Căn phòng thoang thoảng hương trầm
Quay đi ngoảnh lại một năm nữa rồi
Mẹ giờ tuổi đã gần trời
Mà con cứ mãi nổi trôi tứ bề
Xuân này con lại không về
Mẹ già lại đứng ngoài hè ngóng con

TTMN

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 19 tháng 1 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Xuân Nầy Con Lại Không Về"