Ngô Thiên Tú

Mang theo những gì


Mang theo những gì khi lìa đời
Biệt thự bạc vàng châu báu
Hay lừng danh giàu sang phú quý
Tiền không là tất cã
Xin người đừng quên
 
Mang theo những gì khi lìa trần
Chức tước uy quyền địa vị
Chỉ một linh hồn
Chỉ một linh hồn
Xin người đừng quên
 
Hình hài là tro bụi
Đừng vì tiền mà quên lương tâm
Đừng vì danh quyền mà tạo quả-nghiệp
Đời là phù du hư ảo
Có ai không chết bao giờ
 
Mang theo những gì khi nằm xuống
Địa ngục thiên đường hay tiền tài-danh lợi
Chỉ một linh hồn, chỉ một linh hồn thôi
Xin người đừng quên, xin đời đừng quên

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 20 tháng 11 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Mang theo những gì"