RĐinh

Thu Hẹn


Bước chân chạm chiếc lá rơi
Đường mòn lác-đác ánh phơi sắc vàng
Co-ro cơn gió đi hoang
Mới hay trời đã bước sang Thu rồi
 
Từ nơi thăm-thẳm chân trời
Hỏi ai còn giữ những lời từ ly  
Quên chăng cái buổi phân-kỳ
Vầng trăng cong mảnh khắc ghi những ngày
 
Nay ngồi nhìn lá thu bay
Trăng lên tròn vạnh - nhớ ai hẹn thề
 
RĐinh

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 20 tháng 11 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Thu Hẹn"