Duyên Nam

Phận Thu...


Thu đã về. Đẹp quá Thu ơi,
Tóc vàng rực rỡ một khung trời
Tay Thu ru nhẹ chiều trong gió
Thong thả cùng ta bước dạo chơi
 
Dưới chân cỏ thảm vẫn còn xanh
Vài chú chim con đang đậu cành
Ríu rít mừng vui trời đã sáng
Áo Thu không đủ...quá  mong manh.
 
Gió khủng chiều nay cũng đã về
Ghen hờn, giận dữ, lẫn đam mê
Thu say, quằn quại trong tay Gió
Thu khóc. Thu la. Dội bốn bề.
 
Một đêm chịu đựng trận cuồng phong
Rả rịu thân Thu phận má hồng
Trót đã sinh ra thời nhiễu loạn
Thân Thu trần bụi. Sắp vào đông.
 
Mái tóc vàng kim đã rụng rồi
Một đời hương phấn tạm buồn thôi
Sắc tàn, thân rủ, Thu cũng đã
Phó mặc...!
              Thời gian vẫn cứ trôi?
 
Duyên Nam
(28-10-2020)

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 9 tháng 11 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Phận Thu..."