sgecstasy

Tìm Trong Câu KinhTrăm năm rồi cũng mây trôi
Mộng trong huyễn mộng thấy tôi đi tìm
Tôi đi trong cõi thụy miên
Mượn câu Bát Nhã qua miền hoang vu

Vô minh một cõi sương mù
Sân si mộng tưởng ngục tù khổ đau
Thời gian sợi tóc bạc đầu
Cửa thiền tìm đến nhiệm mầu câu kinh

Đọc kinh rồi nghĩ lại mình
Thấy trong ngũ uẩn chữ tình nặng mang
Luân hồi sinh tử nghiệt oan
Nhân duyên câu lệ tràn khóe mi

Nhủ lòng thanh tịnh chữ tâm 
Mặc cho thế sự thăng trầm xuống lên 
Người đi về phía lãng quên 
Bụi hồng bỏ lại giữa mênh mông buồn 

sgecstasy
 

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 12 tháng 10 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Tìm Trong Câu Kinh"