Anh Tú

Có thể nào
Có thể nào Hoàng Trường Sa... Tàu chiếm
Đồng bào ta sẽ giành lại non sông?
Để mẹ Âu Cơ vui lòng nơi chín suối
Cha Long Quân hãnh diện giống Lạc Hồng!
 
Có thể nào … kẻ thù âm mưu tàn độc
Giết dân ta bằng hủy hoại môi trường
Mọi người cứ khoanh tay chờ tận diệt?
Hãy cứu giống nòi thoát cảnh thảm thương!
June 3, 2016
 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 26 tháng 9 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Có thể nào"