sgecstasy

Đường Một Chiều 


Đường em đi 
Chỉ một chiều 
Hoàng hôn thảng thốt 
Chim kêu cuối trời 
Bờ sông 
Tiếng gió ru hời 
Mênh mông sóng vỗ 
Xa khơi nhớ nguồn Đường em đi 
Bão trên đầu 
Cây trơ phiến lá 
Mộng sầu vấn vương 
Ngày xưa 
Áo trắng sân trường 
Bây giờ mưa nắng 
Vô thường nhớ nhau Đường em đi 
Nhạt nhòa mưa 
Một thời dĩ vãng 
Khi vừa biết yêu 
Người đi 
Bóng ngả nghiêng chiều 
Chân dung hạnh phúc 
Mang nhiều đắng cay Đường em đi 
Khói sương bay 
Dặm trường xa vắng 
Cuối ngày biệt ly 
Muôn trùng 
Khoảng lặng người đi 
Chôn vùi quá khứ 
Tình si thuở nào 
 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 26 tháng 9 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Đường Một Chiều"