Song Nhi

Lẽ Thường


Lẽ nào biệt
Lẽ nào xa
Lẽ nào, tình ấy chỉ là khói sương
Lẽ nào nhớ
Lẽ nào thương
Mà không được bước chung đường mai sau

Lẽ nào trầu
Lẽ nào cau
Theo mưa với nắng bạc màu đổi thay
Lẽ nào đắm
Lẽ nào say
Hóa ra chua chát đắng cay một ngày

Dấu yêu chẳng giữ được hoài
Nên đây với đó chia tay.

Lẽ thường

Song Nhi


 


 


 


 


 

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 29 tháng 6 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Lẽ Thường"