Hồng Khắc Kim Mai

Em Tự Hỏi (Phóng tác từ Je me demande của Thiên Kim Angès Hiver)


Nếu ngày nao anh trở lại
Trên tay em
Anh cài hoa súng trắng
Đẫm sương mai
Em sẽ đặt tay mình lên tay ai
Tự hỏi
Bước chân anh
Có dám quay về ?


Tự hỏi
Nếu rồi anh sẽ quên
Những gì ta cùng hát
Xưa kia
Nơi hang ổ trắng xóa
Hoa gòn hoa tuyết
Năm tháng đam mê không còn nữa
Từ anh rực lửa
Tươi vui em cười
Đã qua rồi
Ngày cũ
Đã qua rồi


Em thầm hỏi
Sao anh tự xóa đời mình ?
Sao tình phải rời xa ?
Sao đành để em
Một mình
Hiu quạnh
Khi lòng em đã lạnh
Với đời
Mà vẫn gọi
Tên người
Thiết tha

xem nguyên bản - Je me demande của Thiên Kim Angès Hiver ở đây:
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=182897


 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Em Tự Hỏi (Phóng tác từ Je me demande của Thiên Kim Angès Hiver)"