Dịch thơ: Bùi Khắc Hưởng

Khí Phụ
Đường Thi và Cổ Thi phỏng dịch棄婦  
劉駕  

回車在門前,  
欲上心更悲.  
路旁見花發,  
似妾初嫁時.  
昨日惜紅顏,  
今日畏老遲.  
良媒去不遠,  
此恨當告誰?   
  
Khí Phụ 

  Nguyên tác: Lưu Giá 

Hồi xa tại môn tiền,  
Dục thướng tâm cánh bi.  
Lộ bàng kiến hoa phát,  
Tự thiếp sơ giá thì.  
Tạc nhật tích hồng nhan,  
Kim nhật úy lão trì.  
Lương môi khứ bất viễn,  
Thử hận đáng cáo thùy ?  

Chú thích: Tác giả LG viết thay lời người đàn bà trung niên, bị chồng phế bỏ đặng cưới thêm vợ bé trẻ đẹp hơn. Từ xưa đã có tục đa thê, đàn ông có năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường. Nước VN ta mới có luật cấm đa thê gần đây thôi. 

--Dịch nghĩa:--  

Đàn Bà Bị Phế Bỏ  

Xe rước dâu mới vừa tới trước cửa ;  
muốn lên đón mà lòng càng đau xót thêm. 
Thấy hoa mới nở bên đường ;  
[thắm tươi] như thiếp ngày mới về nhà chồng.  
Hôm qua còn tiếc má hồng [không còn] ;  
hôm nay lo tuổi già đến từ từ.  
Bà mai mối đi chưa xa ;  
biết trút cơn giận này lên ai ? 
  
Tình Cũ Mới 
  
Xe dâu xịch đỗ trước hiên nhà 
Muốn đón nhưng lòng lại xót xa 
Cát lũy hây màu hoa mới đượm 
Tao khang ỉu sắc nguyệt xưa già 
Tơ gom đúng độ tình không thiếu 
Chỉ quấn sai thời hận lắm đa 
Mụ mối duyên kia vừa khuất bóng 
Đâu người hứng chịu để rầy la. 
  
Dịch thơ: Bùi Khắc Hưởng.

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 25 tháng 5 năm 2019

Bình luận về Bài thơ "Khí Phụ
Đường Thi và Cổ Thi phỏng dịch"