nevermind

Không đềChạm vào quá khứ thấy lòng đau
Nghoảnh lại tương lai khuất nẻo nào
Hiện tại ôi chao sao trống rỗng
Lắng nghe ngày tháng thoát qua mau .

Ta vén tâm tư phủ bóng đêm
Ngoài trời trăng sáng rọi bên thềm
Cỏ cây hoa lá ngân trong gió
Một thoáng thanh bình thật diệu êm .


Cuộc sống bon chen lắm lụy phiền
Ta về ảo mộng một trời riêng
Dưa muối canh rau kinh tụng tối
Để ngày mai sáng sống như tiên

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 11 tháng 8 năm 2018

Bình luận về Bài thơ "Không đề"