MINH TUẤN

NẮNG GIÓ MÙA THUNắng vàng sưởi ấm hồn thu
Gió ru khúc nhạc mát lừ giọng sương
Tiếng cười dẫn bước quê hương
Bờ ngô chim gáy,rau vườn chim sâu…
 
Tiếng yêu khơi bến mộng đầu
Bờ môi biển động,ngập sâu sóng lòng
Tình từ ánh mắt đầy đong
Đốt tan hình bóng,chảy dòng ngọt thơm.
 
Cùng say hình bóng xuân sơn
Cây yêu  trao nụ ,trả ơn cuộc đời
Nồng nàn như ngói mưa rơi
Bâng khuâng như núi, muôn lời gió đưa.
 
Chòng chành thu ,những cơn mưa
Khiến yêu chếnh choáng ôm mùa dệt tơ
Bâng khuâng thu ,ánh trăng mơ
Khiến tim đôi lứa ,ngóng chờ nụ hôn.
MINH TUẤN

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 11 tháng 8 năm 2018

Bình luận về Bài thơ "NẮNG GIÓ MÙA THU"