Trần Trung Dũng

LUYỆN THƠ


    Luyện mãi không làm nổi tứ thơ      
Bao ngày giấy mực khổ còn mơ.
Hồn theo én liệng tàu neo bãi
Mộng gửi đò sang sóng vỗ bờ.
Viết tưởng ngàn câu hòng trọn nghĩa
Se chừng vạn tấm ngỡ thành tơ
Nhưng đèn lụi bấc bài dang dở
Ủ rũ buồn ôm mắt lệ mờ.

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 25 tháng 7 năm 2018

Bình luận về Bài thơ "LUYỆN THƠ"