System.Data.SqlClient.SqlException: The transaction ended in the trigger. The batch has been aborted.
at System.Data.SqlClient.SqlConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, Boolean breakConnection)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.TdsParser.Run(RunBehavior runBehavior, SqlCommand cmdHandler, SqlDataReader dataStream, BulkCopySimpleResultSet bulkCopyHandler, TdsParserStateObject stateObj)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.FinishExecuteReader(SqlDataReader ds, RunBehavior runBehavior, String resetOptionsString)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReaderTds(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, Boolean async)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.RunExecuteReader(CommandBehavior cmdBehavior, RunBehavior runBehavior, Boolean returnStream, String method, DbAsyncResult result)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.InternalExecuteNonQuery(DbAsyncResult result, String methodName, Boolean sendToPipe)
at System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery()
at DreamweaverCtrls.DataSet.DoInit()
Bài thơ Lạc? của Thi sĩ: Tú_Yên - Trang Thơ ca - Việt Nam thư quán
Tú_Yên

Lạc?Ta lạc lối nên lòng riêng bối rối
Hè lạc mùa nên bổi hổi sầu tư
Phượng vẫn nồng, vẫn đỏ thắm đấy ư
Hay héo úa, tàn phai như cái thuở...?

Người lạc ta nên hợt hời duyên nợ
Ta lạc người bỡ ngỡ - bởi vì đâu?
Mới tháng tư mà làm gì có mưa Ngâu
Mà tấc dạ cứ âu sầu khắc khoải?

Thì thôi vậy, niềm đau xin gửi lại
Cho mùa Hè
cho gió
cho Ve
Lúng liếng sân trường nắng vẫn vàng hoe
Mà sách vở đã xa rời biền biệt.

Ta lạc ta - lạc cả thời thuần khiết
Má môi hồng, mắt biếc sáng long lanh.

Ta lạc Mình chỉ một thuở xuân xanh
Hay lạc mất...cả một đời - mệt mỏi!?

Tú_Yên

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 25 tháng 7 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "Lạc?"