Trần Trung Dũng

Tiếng Đàn Reo


 


Đừng tự hỏi em ơi thường vẫn thế
Chút giận hờn không lẽ chẳng thứ tha.
Bởi cuộc sống có điều gì không thể
Xuân dẫu tàn cây trái vẫn đơm hoa.

Chợt nắng chợt mưa tìm đâu ra hoàn hảo
Tình càng say càng giông bão em ơi.
Vần thơ viết trao nhau trên mạng ảo
Cũng làm ai lòng khắc khoải chơi vơi.

Hãy cười lên cho ánh nắng thêm tươi
Đừng có khóc phương xa mưa buồn lắm
Gửi câu chữ theo đại dương xanh thẳm
Tiếng đàn khuya reo say đắm không nguôi.

Dũng Trần
17-11-2013

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 1 tháng 1 năm 2014

Bình luận về Bài thơ "Tiếng Đàn Reo"