Nhạc Sĩ:
Nguyễn Đình Phùng
Thơ Nguyệt Trầm
Trình Bày:
Châu Thùy Dương
Luân Vũ Chiều Lá Đổ

Tân Nhạc - Tình yêu
Thơ Lời: Nguyệt Trầm 


 


Bài luân vũ một lần ta đã


Gửi trao nhau những giọt tình buồn


Lá rơi! 


Lá reo múa trên con đường trước mặt


Đón chân em rộn rã bước theo tình


Lung linh nắng lá theo hồn đi lạc


Quấn chân em lá hát khúc si tình


 


Lá bay!


Chốn hoang vu thềm cũ xưa


Gió than!


Khúc phân ly đến hơi tàn


 


Bài luân vũ dập dồn tiếng thở


Lá buồn đau lá khóc một mùa sang


Bên trời xa có hồn phiêu bạt


Tiễn lá đi vương chút tình sầu.

Nguồn: VNthuquan.net
Người đăng: Ct.Ly
Vào ngày 4 tháng 12 năm 2014

Bình luận về bản nhạc "Luân Vũ Chiều Lá Đổ"