Nguyễn Triều Anh Tâm

Đá cũng thành vàng

em hối lỗi nên em cười ta khóc,
em ăn-năn nên đá cũng thành vàng...
ôi bụi đời trên tấm thân ngà ngọc!
em giết ta bằng mấy nỗi cưu-mang!
em giết ta bằng trái tim thành đá
bán cho chồng được hai chữ thủy chung,
bán cho người những ái-ân xa lạ,
bán cho ta một nỗi đau ngàn trùng!
em giết ta bằng trăm lần ân-ái,
da thịt nào từng ôm-ấp bên nhau
em dối đời, ta một lần ngu dại,
em dối người, ta một thuở tiêu-hao...
ta nhìn em dấu đêm vào trong tóc
nụ cười khô còn trang-điểm cho đời,
vú sữa thơm nuôi tình ta mật ngọt
sao bây giờ còn nước mắt tuôn xuôi..?

©nguyễntriềuanhtâm
adelaide tháng năm 2005

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Đá cũng thành vàng"