Nguyễn Triều Anh Tâm

Rao Bán Môi Cười


người đàn bà khóc con bằng nước mắt,

em khóc ta bằng lời hát kiêu-sa.

bao nhớ thương giờ không thèm ngó mặt.

môi cười nào rao bán chốn phồn-hoa!©nguyễntriềuanhtâm

adelaide nam úc, tháng tư 2003

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Rao Bán Môi Cười"