Nguyễn Triều Anh Tâm

Thủy Chung


đây ta có thủy, có chung,
sao em hửu thủy, vô chung cho đành?!
bây giờ nước mắt chảy quanh,
cuộc tình đã lỡ cũng thành nhiễu-nhương.
đây ta với nỗi đọan-trường,
còn em má phấn môi hường cho ai?
đây ta với nỗi đọa-đày,
sao em chăn gối tháng ngày quên ta?©Nguyễn Triều Anh Tâm

Audelaide, Autralia

 

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Thủy Chung"