Nguyễn Triều Anh Tâm

Má Đào Cũng Phai

Em về chăn gối cho chồng
Để ta mãi miết long-đong bên đời
Ở đây nước cuốn hoa trôi
Thủy-chung rồi cũng một lời tiêu-hao!
Ái ân tóc xỏa tay chào,
Ngày qua tháng lại má đào cũng phai!

©Nguyễn Triều Anh Tâm
Adelaide, Nam Úc.

Được bạn: NHDT đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Má Đào Cũng Phai"