Nguyễn Triều Anh Tâm

Nổi Đau Thành ĐáNỗi đau đã chết khô thành đá,
Chăn gối không còn ấm lệ môi..
Tóc đêm nhìn mắt đời xa lạ,
Ngọc-nữ mòn hao một tiếng cười.....
©nguyễntriềuanhtâm
adelaide tháng mười một 2004
 


 

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Nổi Đau Thành Đá"