Ngày xưa

Phượng XưaBầy đàn góp tiếng hót vang...
Thôi ta về lại bên hàng phượng xưa!
Nghe ve hát khúc giao mùa...
Cây xanh tức tưởi...đung đưa xác hồng!...
Nhành cây phượng thắm tung bông...
Xác xơ đỏ đất...ứa giòng máu tươi!...
Buồn sao muốn khóc...nghẹn lời!
Người về một cõi đất trời bình yên!
Còn đây bịn rịn khắp miền!
Tình tang gió hát...kề bên quê nghèo!
Đìu hiu, hè cũng buồn theo...
Trời mây lạ lẫm...bay vèo tuổi thơ!
Cây xanh xõa tóc đôi bờ...
Nhớ ngày xa lắm...bơ vơ nắng chiều !

04/6/2021

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 20 tháng 6 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Phượng Xưa"