Đuyên Hồng

Nhớ Thương


Ai bắt vậy sao mà kỳ lạ thế
Bụng cồn cào và tim chẳng nằm yên
Mệt quá rồi nhưng vẫn bảo gắng thêm
Những dư vị ngọt ngào đâu ai kể
 
Có cái gì nôn nao không gượng nổi
Hết đi ra đứng lại nằm ngồi
Miệng bảo rằng vẫn ổn đó mà thôi
Lòng khắc khoải đợi chờ chi chẳng biết
 
Kẻ lạ mặt! Những câu từ lời viết
Sao đã thành mật ngọt rượu say
Lỡ nhớ rồi ký ức bỗng đổi thay
Ngày tưng tửng đêm mơ hoài chẳng dứt
 
Nhớ nhau rồi mong gì người hiểu được
Giấc mộng nào ai đó cũng giống ta
Rồi một ngày trời đất bỗng rải hoa
Đường duyên phận hai đứa tròn câu ước
 
Ôi cái nhớ mãi ôm ghì giữa ngực
Cho niềm tin cõi ảo hóa thành thơ
Nhớ thương ơi! Ta gửi mọi bến bờ
Cầu Tiên Phật mong sao người thỏa ước,,,
 
April 24. 2021

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 2 tháng 6 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Nhớ Thương"