Đỗ Hồng

Mừng Xuân Tân SửuMừng xuân Tân Sửu
Quên phiền năm cũ
Vui cùng bạn hữu
Uống nhiều mỹ tửu
Đàn ca khiêu vũ
Sức khỏe đầy đủ
Tiền bạc phong phú
Được ăn được ngủ
Mọi điều thành tựu...
Cuối tuần bạn rủ
Tha hồ vui thú
Cạn bình cạn hũ
Say nhưng chưa lú
Cũng nhờ biết thủ
Nghe vợ khuyên nhủ
Vì tình vĩnh cửu
Nếu nghe bạn dụ
Vợ bèn mặt xụ
Về nhà sẽ phụ
Hoặc lên làm chủ
Không cho nhóm tụ
Bị cấm giò thủ
Chỉ cho đậu hũ
Và không nhậu rượu
Tàn đời “cô Lựu”!
Đỗ Hồng

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 12 tháng 2 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Mừng Xuân Tân Sửu"