PEARL

Xuân ơi, Xuân!






Xuân đến bên thềm khoe sắc mai
Vàng tươi trong nắng ấm khẽ lay
Én chao nghiêng cánh tung trời biếc
Cưỡi gió bay về xuân đáo lai.

Xuân đến nghe lòng bỗng xôn xao
Nụ cười duyên dáng , ánh mắt chao
Chỉ cơn gió nhẹ hồn lay động
Như thuở xuân thì e ấp trao.

Xuân đến xuân đi biết bao lần
Hồn xuân phơi phới giữa phong vân
Tình xuân vĩnh cửu trong tiềm thức
Để lại dư hương - chút trong ngần.

Xuân ơi! Xuân cứ đến rồi đi
Ngần ngại mà chi nét xuân thì
Xuân đem yêu thương cho cuộc sống
Bởi thế gian này lắm hài bi.

PEARL

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 9 tháng 2 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Xuân ơi, Xuân!"