Nguyễn Văn Thái

Nghe Tiếng Vạc Kêu Đêm


Trời đêm nghe tiếng vạc bay
Vọng xa thảm thiết mỏng gầy cánh chim
Tiếng kêu thấu lạnh buồng tim
Dạ buồn chín khúc, dần chìm hư không…
 
Lòng trời quạnh quẽ mênh mông
Tiếng yêu gọi bạn bình bồng tầng mây
Thương cho kiếp đọa đêm dày
Bẽ bàng cánh mỏi lắt lay canh dài…
 
Tỉnh hồn chợt nghĩ tình ai
Nỗi lòng người gửi ai hoài trong đêm
Cao xanh sao nỡ ép duyên?
Tình kia không nợ thuyền quyên u buồn!
 
Phận hoa mỏng mảnh cánh chuồn
Nửa xuân chấp chới, sầu tuôn ngậm ngùi
Ngẫm duyên lỡ cuộc tình vui
Lương tri chia sẻ, ngoai nguôi giãi lòng…
 
Tơ đồng chung khúc tri âm
Ngân nga ru mối tình câm cùng người!
 
26-11-20120
Nguyễn Văn Thái

Được bạn: Thanh Vân đưa lên
vào ngày: 9 tháng 12 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Nghe Tiếng Vạc Kêu Đêm"