Nguyễn Văn Thái

Tiễn Thu


Tiễn bước mùa đi ngọn bấc lay
Vàng phơi xác lá lộ khung gầy
Thu phai tĩnh lặng buồn sương khói
Sông vắng hiu hiu sóng ruổi ngày
 
Bưởi the bánh ngọt… “cỗ tròn trăng”
Trống ếch âm vang rộn ngõ làng
Hương tỏa ngọc lan làn tóc xõa
Lá sen thơm bọc cốm Vòng thanh
 
Ngàn xưa con tạo sự vần xoay
Tan hợp, hợp tan thế cuộc này
Sinh tử khép vòng say khúc điệp
Vĩnh tồn chuyển động diệu kỳ thay!
 
Man mác nhìn chao theo lá rơi
Hồn nghe hoa lá mộng ru đời
Trái tim cảm xúc bao cung bậc
Ao ước niềm vui ngát nụ cười!
 
Nuối tiếc thu… thu… thu mãi đi
Rừng phong xao xác bước phân kỳ
Nhủ lòng ấp ủ tình, ươm ngãi
Cúc nở vàng tươi đượm thắm nghì!
 
5 - 10 - 2016
Nguyễn Văn Thái

Được bạn: Ct.ly đưa lên
vào ngày: 9 tháng 11 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Tiễn Thu"