Cố Quận

Mùa Phượng Vĩ Xưa Nhoà


Rồi mai này hoa ngõ
Hè rơi trên lối về
Bên hàng cây phượng đỏ
Làn không lơi tóc thề

Đâu người em áo trắng
Nữ sinh tà thướt tha
Lụa vờn tơ hạ nắng
Sợi mềm bay...hạt sa

Tôi với vần âm cũ
Ngồi xem ôi! Nhớ hương
Tôi với lời thơ cũ
Ngồi xem ôi! Vấn vương

Mai này hoa phượng ngõ
Về không em sắc phai
Rụng đường bên cánh đỏ
Trời mưa gió! Thương ai

Mùa phượng vĩ xưa nhoà

Cố Quận

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 26 tháng 8 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Mùa Phượng Vĩ Xưa Nhoà"