Nguyễn Triều Anh Tâm

giấc ngủ trưa mùa hè


          ngủ trưa một giấc mùa hè
    lửa thiêu rừng cháy bốn bề khói than
    trong cơn mộng mị kinh hoàng
    dòng sông nguồn cạn chết oan mấy đời
    ngày đi đêm đã đến rồi
    ta nay lây lất nhìn đời đảo điên
    giấc ngủ trưa cũng muộn phiền
    tỉnh ra chỉ thấy một miền thinh không.
    chim non vỗ cánh sổ lồng
    lá vàng rơi xuống cội tồng ngày xưa.

                    nguyễntriềuanhtâm
                    adelaide tháng 11 năm 2019

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 28 tháng 11 năm 2019

Bình luận về Bài thơ "giấc ngủ trưa mùa hè"