Nguyễn Triều Anh Tâm

Cho Tố Quyên


lửa rừng đốt cháy mùa hè
ta làm nhân chứng bốn bề lửa vây
tìm em trong đám khói bay
đồng tiền má lúm nhớ hoài khôn nguôi
tóc dài xỏa xuống mây trời
mấy đêm ngà ngọc rồi đời lãng quên
biển dâu thay đổi triền miên
nụ cười giọng nói tố quyên hoang đường.   

                                nguyễn triều anh tâm
                                adelaide tháng 11 năm 2019
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 11 tháng 11 năm 2019

Bình luận về Bài thơ "Cho Tố Quyên"