Nguyễn Triều Anh Tâm

ta chỉ làm chứng nhân


ta chỉ làm chứng nhân
        cho cuộc đời tàn nhẫn
        em đừng nên ngộ nhận
        những kẻ lạ người thân

            người đàn bà ẳm con
            đứng chờ ngoài cửa tiệm
            xin thức ăn dư còn
            lòng nhân từ rất hiếm!

        những thằng bạn đã già
        tình bằng hữu đã qua
        bây giờ thành hạn hẹp
        càng tính toán gần xa
        
            em xiêm áo lụa là
            đi điểm trang thành phố
            người quét rác ngoài lộ
            ai làm đẹp cho ta

        em lộng lẫy kiêu sa
        em sống nhờ ăn bám
        tên việt kiều bên Mỷ            
        phải dối mẹ dối cha.

            ta chỉ làm nhân chứng
            tuổi đời hại thân ta
            cuộc tình em đã chết
            trong hạnh phúc mù lòa.

                        adelaide tháng 11 năm 2019

 

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 4 tháng 11 năm 2019

Bình luận về Bài thơ "ta chỉ làm chứng nhân"