Cố Quận

Giọt Đọng Búp ĐàoKìa sương giọt đọng búp đào
À xuân! Mùa đã sắp vào ngõ xuân

Ta ngồi tay chén bâng khuâng
Nhớ trời mây cũ phố lừng tóc hương
Lụa người hoa đỏ sắc đường
Guốc hài thêu tím, xanh, hường, vàng quai

Bên kia sương ướt nụ mai
Bên này giọt đọng búp gầy đào hoa


Cố Quận

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 16 tháng 11 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Giọt Đọng Búp Đào"