Cố Quận

Em Có Đọc!!! 


Em có biết lời thơ tôi tháng sáu
Lời thơ tôi thương áo lụa kiêu sa
Của nắng hè lên tơ đuổi hai tà
Của hương lọn tóc dài qua con ngõEm có biết lời thơ tôi thuở nọ
Lời thơ tôi thương ngọ quá đi thôi
Và tháng năm vùng ký ức đêm ngồi
Thơ tôi khóc! Thời xa xôi áo trắngEm có biết tình tôi mang rất nặng
Lời thơ tôi màu hạ nắng sân trường
Áo lụa kiêu sa, lọn tóc dài hương
Thơ tôi với vần âm thương...câu nhớEm có đọc lời thơ tôi trăn trở!!! 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 12 tháng 7 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Em Có Đọc!!!"