Cố Quận

Rồi...Rồi em môi nở nụ tình
Rồi ta cạn chén rượu quỳnh ngồi say
Rồi hương hoa cỏ trên tay
Rồi xuân xanh với bóng ngày tà vương
Rồi nhớ, rồi mơ, rồi thương
Rồi tơ tưởng! Rồi đoạn trường mối tơ
Rồi vần, rồi chữ, rồi thơ
Rồi mong, rồi đón, rồi chờ đợi ai
Rồi em tha thướt áo dài
Rồi ra! Rồi dáng trang đài...rồi đi
Rồi ta luyến mắt, tiếc mi
Rồi xa, xa mãi! Thế thì mình xa
Rồi mai qua tuổi ngọc ngà
Rồi em cùng với ta là cố nhân


Cố Quận

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 11 tháng 7 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Rồi..."