Nguyễn Triều Anh Tâm

ta về tìm lạita về tìm lại nhà xưa,
hẽm nghèo chen chúc nắng trưa Saigon.
nhà hàng Đồng Khánh vẫn còn,
nhưng căn nhà cũ đã mòn biệt tăm.


còn ngôi đình cũ trăm năm
và nhà bịnh viện cả trăm người chờ.

tìm đâu biền biệt tuổi thơ,
từng đêm kinh sữ đèn mờ hắt hiu.
công cha nghĩa mẹ trăm chiều,
tình anh em biết bao nhiêu cho vừa!


năm mươi năm tợ thoi đưa,
hai màu tóc đã nắng mưa dãi dầu.
ta qua một giấc công hầu,
niềm riêng ta thấy lòng sầu miên man…
giã từ mái ấm….muộn màng !
ta không trở lại, ngỡ ngàng phận ta !!!

nguyễntriềuanhtâm
saigon 6 tháng 6 năm 2016

 

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 14 tháng 6 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "ta về tìm lại"