Cố quận

Em đoá hoa đào năm xưa

Em đóa hoa đào năm xưa
Giờ xuân đã nửa tàn chưa hoa cười

Giờ đây nhạt áo lụa người
Giờ đây hương sắc năm mươi xuân già
Về đâu rồi tuổi ngọc ngà
Cho ta thơ nhớ! Cho ta thơ buồn
Cho vần giòng nhỏ giòng tuôn
Cho âm thút thít người muôn dậm nào
Giờ xuân về gió lao xao rụng


Cành hoa thắm lòng nao nao vừa
Nhớ cành hoa của năm xưa


Nằng xuân đã nửa tàn chưa môi cười!!!


 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 8 tháng 1 năm 2016

Bình luận về Bài thơ "Em đoá hoa đào năm xưa"