Cố Quận

Tạ Ân (4) 


Hãy sẻ chia những gì ta có
Trao tay người khốn khó, lầm than
Để tâm an tỉnh ngày tàn
Trút hơi! Thần thức nhẹ nhàng ra điNgoài bốn ngõ đời bi thương cảnh
Áo một manh đông lạnh co ro
Lều căn trống vách gió to
Lùa mưa hạt ướt bếp lò quạnh tanhHãy sẻ chia cơm canh lót dạ
Tấm nệm êm thay lá người nằm
Mai chiều hết kiếp trăm năm
Trút hơi! Hồn phách người thăm viếng quì 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 30 tháng 6 năm 2015

Bình luận về Bài thơ "Tạ Ân (4)"