Cố Quận

Thơ O! Sầu o ép lại thành thơ
Tôi xem vương vấn! Ngồi mơ áo người
Mơ má thắm, mơ môi cười
Mơ ngày tháng tuổi hai mươi năm nào
Thơ o tình khối gầy hao
Tôi xem dạ xót! Đêm thao thức buồn
Bên ngoài đông giọt mưa tuôn
Đọc thơ o, tiếng tôi buông...thở dài

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 28 tháng 10 năm 2014

Bình luận về Bài thơ "Thơ O!"