Cố Quận

Tà Chở Hồn Xuân


 


Hôm qua con én liệng! Chiều rơi
Tơ vàng tơ, sợi nắng pha trời
Trên sông lạc bến đò cặp bến
Hoa cười! Lục bình tím màu phơi

Gió mùa đưa tiếng pháo nhà ai
Má thắm mày thanh tú, chân hài
Cô kia áo vạt cành mai nở
Tà chở hồn xuân, tóc xoã dài

Xuân đến rồi ư! Đến rồi sao
Nụ đã đơm, lá mởn nhành đào
Trong thôn khói trắng đùa sương trắng
Nồi bánh chưng xanh trước cổng rào

Hôm nay trên bến nước mình ta
Độc tửu cùng xuân chén sắp ngà
Đêm xuống, kéo trăng về giữa mái
Thôi mời trăng! Chung tạc cùng ta

Cố Quận

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 16 tháng 1 năm 2014

Bình luận về Bài thơ "Tà Chở Hồn Xuân"