Cố Quận

Về Nữa Chi Xuân?


 


Trông bóng hoàng hôn tơ tưởng xuân
Nào mai...duy hương cúc thơm lừng
Gió chiều đuổi nắng tà cuối phố
Trăng đầu mùa, vành chở màu xuân
Tết trước! Tóc còn xanh cứ đợi
Mùa nay bạc dần mái không mừng
Đã hết! Đã qua ngày tháng cũ
Xuân à...mi về nữa chi xuân???

Cố Quận

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 16 tháng 1 năm 2014

Bình luận về Bài thơ "Về Nữa Chi Xuân?"