Cố Quận

Hương Xuân


 


Hương xuân đã quyện trên đồi
Đào hoa mầm nảy đâm trồi xanh mơ
Sương mai lơ lửng quanh bờ
Đò ai một chiếc lờ mờ trên sông
Chèo khua khoan nhặt giữa dòng
Câu hò nhớ bạn! Chạnh lòng giọt rơi
Gió xuân lên, nắng nhạt trời
Ta nhờ gió gửi đôi lời cùng ai

Cố Quận

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 16 tháng 1 năm 2014

Bình luận về Bài thơ "Hương Xuân"