Nguyễn Triều Anh Tâm

giấc nam khata giờ tỉnh giấc nam kha
thấy em lỏa thể choàng qua cuộc tình
ngựa xe thác lũ gập-ghình
càn-khôn đang nóng, chuyển mình chờ mưa….
hắt hiu một chút rượu thừa,
vòng tay em quấn buổi trưa muộn-màng.
tóc em dài xuống địa đàng,
chảy trên da thịt  hoàng lan đón mời ….
ta ngao du mãi bên đời.
lòng trần vương vấn, lụy người với ta...
thôi rồi một giấc nam kha,
công hầu đã tỉnh, phồn hoa đã tàn!

        ©nguyễntriềuanhtâm
         saigon tháng 4 năm 2013

 

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 4 tháng 12 năm 2013

Bình luận về Bài thơ "giấc nam kha"