Trần Thái Sơn

Hội Phủ Dầy

Phủ Dầy nghe hát chầu văn
Câu ca cổ tích ngàn năm mượt mà...
Ngược về nguồn cội tháng Ba
Lúa xanh Vụ bản vòng qua dãy đồi
Dừng chân từ dải núi Gôi
Hồn thiêng Thánh Mẫu rợp trời cờ bay...
Ngàn năm nước chảy vơi đầy
Trống gieo lời hát đàn say người chầu
Lâng lâng đi giữa sắc mầu
Hồn thơ nghiêng ngả cả bầu trời xuân !

Được bạn: HB 10.11.2011 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Hội Phủ Dầy"