Trần Thái Sơn

Đêm mưa


Đêm mưa lành lạnh không gian
Cô đơn giọt nước tiếng đàn buồn tênh
Đường làng ngõ xóm vắng tanh
Ba gian trống trải một mình nghe mưa
Tiếng mưa nhớ thuở xa xưa
Ngọt ngào tiếng mẹ ầu ơ vọng về
Đêm dài thao thức lắng nghe
Giọt mưa tí tách như xe nỗi buồn
Tiếng mưa lay gọi tâm hồn
Đơn côi chiếc gối mỏi mòn con tim
Thương ai bảy nổi ba chìm
Thơ bay theo gió thầm tìm tình ai!
Trần Thái Sơn

Được bạn: vdn 30.10.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Đêm mưa"