Trần Thái Sơn

Tiểu Sử


 
TRẦN THÁI SƠN
Quê quán :Thôn Hoàng Nghị ,xã yên Hồng ,Huyện ý Yên ,tỉnh Nam Định
Email:
thaisonthivn@yahoo.com
I.Tập thơ đã xuất bản:
1. Trở Về
Nhà Xuất bản lao động- 2005
2. Dấu Xưa
Nhà Xuất bản Hội Nhà Văn- 2007
3. Vơi Đầy
Nhà Xuất bản Hội Nhà Văn- 2009
II. Tập thơ tuyển chọn
1. Ngày Hội Thơ- Tập 3
Nhà Xuất bản Hội Nhà Văn -2007
2. Nắng Thành Nam- Tập 1
Nhà Xuất bản Hội Nhà Văn- 2008
3. Nắng Thành Nam- Tập 2
Nhà Xuất bản Hội Nhà Văn- 2011
4. Trường Sơn một thủa
Nhà Xuất bản Hội Nhà Văn- 2010
5. Thơ Với Ngàn năm
Nhà Xuất bản Hội Nhà Văn-2010
6. Chín chữ Cù Lao
Nhà Xuất bản Hội Nhà Văn-2011

Được bạn: vdn 30.10.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tiểu Sử"