Trần Thái Sơn

Bạn thơ với rượu cần
Rượu cần chưa nhắp đã say
Ngả nghiêng bên ấy bên này nhìn nhau
Cần cong cong cả mái đầu
Bình vơi lại rót đầy bầu say sưa
Trời cao vít xuống cho vừa
Tình ai đó nở mà chưa tỏ lòng
Chưa say nói có như không
Cho say mới thực tơ lòng của ai
Ra về men rượu vương dài
Mưa xuân giăng phủ dáng ai chẳng mờ
Nhớ người nhớ những vần thơ
Nhớ cần cong rượu bên chờ bên mong !

Được bạn: VNTQ
Người gởi:diên vỹ
Ngày:16/10/11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Bạn thơ với rượu cần"