Thái Thụy Vy

Cho ân tình cuối

Nhìn em ngước mắt cúi đầu
Trong đôi mắt ấy ai sầu hơn ai
Một lời vừa thốt bên tai
Nghe từng se thắt sầu ai xé hồn
Cuộc tình đã hứa vùi chôn
Duyên thầm năm ấy có còn dễ thương?
Ngày vui góp lại mấy chương?
Còn bao luyến ái, bao hương lửa tình
Xin người lặng bước làm thinh
Để ngày xưa đó còn in bóng mình
Rồi tôi cũng sẽ lặng thinh
Ra đi lặng lẽ giữ hình dáng xưa
Bao lần hai đứa tiễn đưa
Thì nay tay vẫy cho vừa lòng nhau.

Thái Thụy Vy

Được bạn: Luật Đỗ đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Cho ân tình cuối"