Thái Thụy Vy

Mai còn có em

Có em ngước mặt
Sầu lên đôi môi
Nước mắt thấm mặn
Dĩ vãng đơn côi
Có em cúi đầu
Giòng suối mắt sâu
Vai tựa bên cầu
Sầu tận đâu đâu
Có em pha màu
Kỳ niệm đua nhau
Tha thiết khơi mào
Giòng nước mắt nâu
Có em dáng buồn
Suối kiếp tuôn tuôn
Người quay gót rồi
Đời cũng quay cuồng
Có em thức trọn
Năm tháng xoay tròn
Mắt lay láy động
Sầu lên thon thon.

Thái Thụy Vy

Được bạn: Luật Đỗ đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Mai còn có em"