Thái Thụy Vy

Rồi cũng tàn phai

Lòng tàn phai theo nắng
Đời bi ai cay đắng
Đâu ân ái mặn nồng
Chiều rơi rơi xa vắng
Cuộc tình đã ra đi
Kỹ niệm cũ còn chi
Luyến lưu để làm gì
Xin mãi mãi chia ly
Mối hờn đau xin gánh
Ôm bên lòng canh cánh
Người đi chớ quay lưng
Ngả đời chia hai nhánh
Rồi đời ta tan nát
Rồi đời em tan tác
Xin nhớ có một lần
Tim xước nát đam mê.

Thái Thụy Vy

Được bạn: Luật Đỗ đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Rồi cũng tàn phai"